Tandudtrækningsprotesen

Eva Jørgensen

Har du naturlige tænder, som ikke længere kan bevares, kan de erstattes med en tandudtrækningsprotese.

Behandlingen starter hos din Kliniske tandtekniker, som vil gennemgå hele behandlingsforløbet med dig. Inden tandudtrækning, laves en færdig tandprotese efter aftryk af dine naturlige tænder og de ønsker og behov du måtte have.

Tandprotesen indsættes umiddelbart efter tandudtrækning. Tandprotesen vil nu beskytte det område i munden, hvor de naturlige tænder er fjernet. Tandprotesen skal nu sidde i munden i 24 timer, hvorefter den skal efterses hos din kliniske tandtekniker. Efter ca. 3-4 uger er kæbeknoglen svundet så meget, at der nu skal efterfyldes med en midlertidig blød underforing. Denne behandling gentages efter behov 3-4 gange de første 6-8 måneder. Samtidig skal der i denne periode påregnes en del justering af tandprotesen.

Efter ca. 6-8 måneder er kæbeknoglen svundet så meget, at de bløde midlertidige underforinger skal fjernes og tandprotesen skal rebaseres. Det vil sige udfyldes med en ny fastblivende bund.